Sağlık

Kolonoskopi de sık sorulan sorular

Elbiselednizi çıkarıp, hastane kıyafeti giymeniz gerekecektin Ayrı, zamanda koter denen .1 bir cihazın kullanılması durumunda, sizden mücevher ve takıler.rt da çıkarmanız (Elektrikle çahşan koter cihaeuun bine zarar vermemesi için) istenebilin • Ar…tayin • Makinelerden uzak durun • Alkol almayın Rahatlatıcı iğnenin ve muayenenin etkileri genellikle enesi gün knybolur ve hastaların çoğu ertesi gün normal hayatlanna geri dön.cr. Oldukça yüksek bir ortamda, doktorun., siz uyanır uyanmaz size noticeyi yani kesin teşhisini shyleyebileeek konumda. Ama, bir biopsi almdlysa veya polip ok.hp fahLlc rtınderildiya neticeyi öğrenmek bir kaç g. alabilir.
Aluayeneden hemen sonra doktommrtla konuşacak bir yakını/Iade bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Çünkü bir çok hafi. Yandan lanunin etkisi ile kendilerine söylenen her şeyi unumbiliaer.
dabiidir ki muayenmün nedcesine gört gerekli tedavi daha sonra doktorlar etraflıca konuşacağınız bir konudur. Kolonoskopi, kelime anlamı ucunda vadi minyatür bir kamera bulıman KOLONOSKOP cıhazıyia onu kabı barsagın gözle gerglerek nıwyene antaidir. rektal kanama, yaygın kana atılan, gaz ve büyük abdeste .karnanıa, karın giSligi, katma, kalın barsak rahatiarlıklannın en önemli bulgulandır. Bu bulgu ve şikayerlerle doktorun°. mai doya ve dektunany size kesin terhis için KOLONOSKOPİ önerdi. Bu rehber broşür sVe böyle bir durumda yerMmeı olabilmek maksadıyla, daha anne KOLONOSKOPİ olan hastalarla konuçarak haydaa.. Bu broae tüm alarmım cevap bulamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, sa., bize sormadan lila tereddınamPauz 0~1~1= Kolonearopi, doktora direkt olarak kalm barsağın içine göztlyle görebilme imkanı veren muayene metedud.. Bunu yapabilmek Kin KOLONOSKOP denen ucu kaınerah alet, an.. çok dikkatli bir biçimde kalın barsak içinde ilerletili,Colonoskop, uzun, Karar pannagı kalınlıgında uca parlak ıokli bara .r karnemsı olan bir lastik boru.. Doktor bu cilia ucundan bakınca net bir sekilde kalın barsagm iç yaza getir. Böylece kalın Varsa herhangi bir hastahym olup olmadıpım gık. Doktor gerek gördüğü durumlarda kalın barsak içinden BIOPSI denen kaçak bir navayı da bu alar vasıtasıyla alır ve bunu labaratuara tahlile göndere. Bu olay Tamamen aprısındır. Ve hasta bunu hissetmez. Yine Kolonoskopla kalın barsak polipleri (Çiçek benzeri barsak …gona uzun.) oluşumlar) kolonoskopi sırasında özel yandım) ueu ilmik seklinde bir aletle tamamen çıkarılabilir ve tablile genderilebilir.

KOLONOSKOPI DE NELERLE KARNILAŞACAKSINIZ
H.DID Safhası: Net bir gorlintil elde edebilmek için kalın barsagın Dinin tamamen temiz olması gerekir. Böyle olmazsa, barsak içi yer yer iyi görülemez, dolayısıyla da muayenenin tekrarlaması söz konusu olabilir. Hastanemiz lise barsak temizliği Din ayrıntılı bilgi verecektir. Tavsiye edilen barsak temaleyiei ilaçları eksiksiz uygulamak ve mayane önemi gövde sadece sıvı gıdalar almak kalın barsak amizliginde çok yardımcı olacaktır. Muayene öncesinde doktorunuz size Mm aydıniatım bilgileri verecektir. Eger herhangi bir Ham kam alerjiniz veya açın duyarblığina varsa, linfen bunu doktormum veya hemsireye Myleyiniz. Doktorunuz aynı zamanda daha önce benzer mmyeneden geçip ge.ediginizi, herhangi başka bir rahatsabgına olup olmadığını ve varsa kullandığınız ilaçları bilmek isteyeeektir. Bu aşamada eğervarsa endise ve korkulanruzı gidermek için lütfen som somaklan mkirmayiraz. Doktorunuz da sizin gibi muayene momında rahat olmak ister ve sorular ın ızı men…y.1e cevaplandırmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir